Umag, 28. ožujka 2018 – Završnom konferencijom u Umagu završio se je prekogranični projekt pod nazivom Poboljšanje kvalitete življenja osoba s demencijom na prekograničnom području - Demenca aCROsSLO, sufinanciran iz prekograničnog programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014–2020. U okviru projekta koji je trajao 18 mjeseci, ostvareni su brojni rezultati, značajni kako za jedinice lokalne samouprave, institucije i organizacije civilnog društva koje su sudjelovale u njegovoj provedbi, tako i za cjelokupan sustav skrbi o osobama s demencijom u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.

Da je demencija značajan javnozdravstveni problem, potvrdila je i Svjetska zdravstvena organizacija, proglasivši demenciju javnozdravstvenim problemom ovog stoljeća, upozoravajući da će se broj osoba s demencijom do 2030. godine udvostručiti, a do 2050. godine utrostručiti. Temeljem tih predviđanja, Skupština Svjetske zdravstvene organizacije je u svibnju ove godine usvojila Globalni plan borbe protiv demencije, koji poziva sve vlade svijeta ka razvijanju programa koji smanjuju rizike od demencije, potiču njeno rano dijagnosticiranje i otkrivanje novih terapija te unaprjeđenju skrbi, njege i poboljšanju životnih uvjeta osoba s demencijom.

Demencija je progresivno stanje mozga koje utječe na više funkcije kao što su pamćenje, razmišljanje, orijentacija, razumijevanje, računske operacije, vještina učenja i sposobnost govora i prosuđivanja, ukratko to je vrlo ozbiljan medicinski, socijalni i ekonomski problem. Demencijom pogođeni ljudi počinju se ponašati drugačije nego inače i ne priznaju da je to zdravstveno stanje sve dok bolest značajnije ne napreduje. Uzrok demencije je nepoznat, za nju nema lijeka. Procjenjuje se da u Hrvatskoj oko 90.000 osoba, a u Sloveniji preko 32.000 osoba pati od demencije. S obzirom da su obje populacije relativno stare, pretpostavka je da će broj osoba s demencijom i dalje rasti, a razina usluga socijalne skrbi kao ni svijest građana o potrebama osoba s demencijom ni na području Republike Hrvatske, ali ni u Republici Sloveniji nije usklađena s njihovim potrebama. Te činjenice povećavaju potrebu za povećanjem usluga skrbi, poboljšanje njihove kvalitete i dostupnosti. Osim uobičajenog institucionalnog smještaja u domovima za starije i nemoćne, sve više se potiče razvoj usluga u zajednici, kao što su »pomoć u kući«, koji omogućuje pojedincu da čim se duže ostaje u vlastitom okruženju. Dok je u Sloveniji, »pomoć u kući« uobičajena pojava, to nije tako u Hrvatskoj, gdje ta usluga još uvijek nije ravnomjerno razvijena.

Prepoznavši zajedničke probleme, koji su upravo na tragu svih upozorenja Svjetske zdravstvene organizacije, Grad Umag, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest iz Zagreba i umaški Dom za starije i nemoćne osobe, u Hrvatskoj, a Domovi umirovljenika Izola i Kopar te Nacionalni institut za javno zdravstvo Slovenije u Sloveniji odlučili su dati svoj doprinos promjenama u društvu koje će dovesti do optimizacije usluga za osobe s demencijom, destigmatizacije bolesti i sprječavanja socijalne isključenosti te na natječaj Programa sudjelovanja Interreg Slovenija – Hrvatska, prijavili projekt „Demenca aCROsSlo“. 

Cilj programa Interreg Slovenija – Hrvatska je između ostalog bio omogućiti provedbu projekata koji će dovesti do zdravih, sigurnih i pristupačnih pograničnih područja. Projekt „Demenca aCROsSLO“ je trajao osamnaest mjeseci, a njegova ukupna vrijednost je 412.000,00 €.

S obzirom na činjenicu da su problemi osoba s demencijom na području obje države gotovo jednaki, partneri su u kreiranju projekta postavili osnovne potrebe, a to su ujediniti ponudu socijalnih usluga, načine prepoznavanja znakova demencije, omogućiti lakše uključivanje oboljelih  u društvo te jačanje integracije dionika. 

Cilj projekta Demenca aCROsSLO bio je poboljšanje kvalitete života osoba s demencijom na prekograničnom području, a u okviru projekta su postignuti sljedeći rezultati:

- 336 osoba koje skrbe o osobama s demencijom steklo je dodatne komeptencije za rad s osobama s demencijom. Osposobljavanje je predstavljalo temelj za prelazak s medicinskog na psihosocialni način skrbi o osobama s demencijom.

- Uvedena usluga Pomoć u kući na području Umaga, koju je tijekom projekta besplatno primalo 70 korisnika. Zaposlene 4 osobe (2 gerontodomaćice, njegovateljica i pomoćni radnik), optimiziran je način pružanja usluge pomoć u kući na području Kopra, uveden je elektronski način vođenja evidencije pružanja usluge pomoć u kući (putem novog sustava) koji smanjuje birokraciju, a povećava učinkovitost.

- Uspostavljene prekogranične skupine: Multidisciplinarna skupina koja će vertikalno povezati ključne identificirane dionike u društvu te Skupina za socijalni rad, koja će horizontalno povezati identificirane dionike s područja socijalnog rada. Uloga prekograničnih skupina je i po završetku projekta pratiti stanje u sustavu skrbi o osobama s demencijom te predlagati poboljšanje sustava na području Republike Slovenije i Republike Hrvatske

- Aktivnosti usmjerene na rodbinu i širu javnost: U okviru projekta značajne aktivnosti su bile usmjerene upravo u rad s rodbinom i prijateljima osoba s demencijom iz razloga što se na taj način pomaže i osobama s demencijom ostati što je moguće dulje u vlastitom domu, ali i rodbini osoba s demencijom lakše podnijeti pritisak kojega je demencija unijela u njihove živote. U okviru tih aktivnosti izrađeni su i razni informativno edukativni materijali kao što su: informativno edukativni letak o demenciji, upute za prepoznavanje znakova demencije, radna bilježnica za rad s osobama s demencijom, a održan je i niz javnih predavanja, susreta s rodbinom osoba s demencijom i savjetovanja.

- Objavljena je knjiga Preporuke za optimizaciju i planiranje domova koji skrbe o osobama s demencijom (namijenjena arhitektima, voditeljima domova i stručnim radnicima) kao smjernice za projektiranje ustanova socijalne skrbi.

Dodatnu vrijednost projekta čine sljedeće aktivnosti:

- Grad Umag potpisao Sporazum o pristupanju međunarodnoj inicijativi „Demenciji prijateljska zajednica“

- Izrađen je obrazovni program za njegovatelje/ice i gerontodomaćice koje skrbe o osobama s demencijom (dosadašnji programi u RH nisu sadržavali znanja i vještine rada s osobama s demencijom)

- Nadležna ministarstva u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj iskazala su veliko zanimanje za rezultate projekta, što znači da će uz njihovu pomoć provedene aktivnosti imati učinak na cjelokupan sustav skrbi o osobama treće životne dobi u RS i RH. 

 

Gradiva možete pronaći na sljedećim linkovima:

- Letak „Što je demencija i kako živjeti s njom“ 

- Radna bilježnica za pomoć pri skrbi s osobama s demencijom 

- Upute za prepoznavanje znakova demencije 

- Preporuke za optimizaciju i planiranje domova koji skrbe o osobama s demencijom