Demenca predstavlja vedno večji zdravstveni, socialni in ekonomski problem. S staranjem prebivalstva se v prihodnje pričakuje porast obolelih za demenco, pri čemer pa način izvajanja socialno-varstvenih storitev ni prilagojen njihovim potrebam. Skupni izziv je zato optimizacija socialno-varstvenih storitev, destigmatizacija bolezni in preprečevanje socialne izključenosti. Cilj projekta je tako

izboljšati kakovost življenja oseb z demenco na čezmejnem območju. 

 

O PROJEKTU

AKTUALNO

PARTNERJI

GRADIVA

KONTAKT

POVEZAVE

ico_text_3

S STARANJEM PREBIVALSTVA se v prihodnje pričakuje porast obolelih z demenco, pri čemer potrebujemo učinkovit in bolnikom prilagojen sistem izvajanja socialno-varstvenih storitev.

V okviru projekta se bodo izvedla usposabljanja socialnih in zdravstvenih delavcev, izdelala priporočila za optimizacijo življenjskih pogojev za osebe z demenco v socialno-varstvenih ustanovah na slovensko-hrvaškem čezmejnem območju v Istri ter z različnimi aktivnostmi ozaveščalo laično in strokovno javnost o demenci. Pridobljene izkušnje iz tega projekta bodo pripomogle tudi drugim domovom starejših v Sloveniji in Hrvaški k izboljšanju kakovosti življenja oseb z demenco, za katere skrbijo, sprejemanju novih standardov in soočanju z demenco na sploh.