Glavni rezultati projekta biti će osposobljeno osoblje, uspostavljena suradnja institucija u okviru radnih skupina, poboljšane kompetencije stručnjaka koji imaju utjecaj na oblikovanje životnog okruženja osoba s demencijom, uvedena informatička potpora pri izvođenju usluga pomoći u kući, na novo uvedena usluga pomoći u kući na području Grada Umaga te smanjena stigmatizacija demencije. Direktnu korist od provedbe projekta imat će osobe oboljele od demencije te njihove obitelji, ali i sve osobe, različitih profila koje će biti uključene u osposobljavanja ili će koristiti izrađene materijale i priručnike, kao i institucije.

Ciljevi projekta:

 • poboljšati kvalitetu života osoba s demencijom na prekograničnom području,

 • uspostaviti trajne prekogranične strukture za dugoročnu suradnju na području povećanja kvalitete življenja osoba s demencijom,

 • poboljšati nivo znanja i kompetencije osoba koje pri izvođenju usluga socijalne skrbi i oblikovanja životnog okruženja utječu na kvalitetu života osoba s demencijom,

 • smanjiti stigmatizaciju i rizik socijalne isključenosti osoba s demencijom.

Izuzetno bitna novost u okviru projekta je nadgradnja formalnog okvira kojega definiraju zakonodavstvo na području rada sa starijim osobama te optimizacije koje proizlaze iz struke (psihologija, sociologija, gerentologija, medicina, fizioterapija i radna terapija) čime se poboljšava kvaliteta života osoba s demencijom, njihove rodbine i njegovatelja.

Za programsko područje je značajno i to da je o potrebama bio proveden veliki broj analiza i istraživanja te da je u pripremi i strategija koja će pokrivati područje demencije, a koja će definirati zadaće koje će biti potrebno ispuniti. U okviru projekta biti će provedena praktična implementacija aktivnosti i prijenos dobrih praksi u kontekst stvarnog života. Dodatnu vrijednost predstavlja uključenost slovenskog ministarstva za rad, obitelj, socijalnu skrb i jednake mogućnosti, koje će saznanja i preporuke iz prakse uključiti u daljnje postupke na razini države i uskladiti ih i na međudržavnoj razini.

 

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru prekograničnog programa INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska 2014 - 2020. 

 • Zajednički izazovi
  Po procjenama, u Hrvatskoj je približno 80.864 (1,89 % stanovništva) oboljelo od demencije, u Sloveniji ih je oko 32.000 (1,6% stanovništva). Očekuje se da će se broj oboljelih povećati iz razloga što su stanovnici obiju država među najstarijima u Europi.
 • Standardizirani postupci
  za prepoznavanje znakova demencije i postupanje u slučaju kada osoba pokazuje znakove demencije, s čime se smanjuje mogućnost socijalne isključenosti.
 • Smanjenje stigmatizacije
  bolesti u javnosti i poticanje uporabe jedinstvenih narukvica ili privjesaka.
 • Zajednička prekogranična događanja
  S uvođenjem zajedničkih prekograničnih događanja, biti će poboljšana integracija sa zajednicom, a u isto vrijeme će se održavati prijateljski odnosi s prijateljima i poznanicima koji žive s obje strane granice
 • Ciljevi projekta
  Poboljšati kvalitetu života osoba s demencijom na prekograničnom području.
 • Poboljšati nivo znanja i kompetencije
  osoba koje pri izvođenju usluga socijalne skrbi i oblikovanja životnog okruženja utječu na kvalitetu života osoba s demencijom.
 • Uspostaviti trajne prekogranične strukture
  za dugoročnu suradnju na području povećanja kvalitete življenja osoba s demencijom.
 • Smanjiti stigmatizaciju
  i rizik socijalne isključenosti osoba s demencijom.