Izola, 25. maj 2017 – Tema osmega srečanja po programu usposabljanja zaposlenih v domovih starejših na čezmejnem območju Istre je bila povezana z vplivom ureditve okolja na kakovost življenja ljudi z demenco. Predaval je Tomislav Huić, podpredsednik Hrvaškega združenja za alzheimerjevo bolezen (HUAB) iz Zagreba, ki je nosilec omenjenega delovnega sklopa v projektu DEMENCA ACROSSLO.


Tomislav Huič je obenem tudi član strokovnega tima, ki v okviru projekta skupaj z arhitekti pripravlja priporočila za optimizacijo življenjskih pogojev ljudi z demenco v socialno-varstvenih ustanovah. Pri načrtovanju objektov, opreme prostorov in zunanje ureditve je namreč treba upoštevati vse psihofizične lastnosti ljudi z demenco. S primerno ureditvijo jim lahko olajšamo orientacijo v prostoru, pomagamo vzdrževati samostojnost pri vsakodnevnih življenjskih aktivnostih, spodbujamo njihove kognitivne sposobnosti in čute, poskrbimo za njihovo varnost, ustvarjamo pristno domače vzdušje ter jim s primerno ureditvijo zasebnih in javnih prostorov pomagamo najti ravnotežje med njihovimi osebnimi in socialnimi potrebami. Tomislav Huić, ki je svoje predavanje pospremil s številnimi ilustracijami in fotografijami primerov dobre in slabe prakse, je zbranim dal tudi številne ideje, kako z majhnimi spremembami in prilagoditvami v prostoru lahko veliko pripomoremo k izboljšanju kakovosti bivanja ljudi z demenco.

Povzetek predavanja