Ključna naloga projekta Demenca aCROsSLO je izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na slovensko-hrvaškem čezmejnim območju Istre, ki preživljajo obdobje bolezni v institucijah ali domačem okolju. Zastavljeni cilji projekta so:

 

 • izboljšati nivo znanj in kompetenc oseb pri izvajanju socialno-varstvenih storitev in oblikovanju življenjskega okolja, ki vplivajo na kakovost življenja oseb z demenco,

 • vzpostaviti trajne čezmejne strukture za dolgoročno sodelovanje na področju dviga kakovosti življenja oseb z demenco,

 • optimizacija socialno-varstvenih storitev,

 • zmanjšati stigmatizacijo in tveganje za socialno izključenost oseb z demenco.

 

V okviru projekta se bodo izvedla usposabljanja socialnih in zdravstvenih delavcev, izdelala priporočila za optimizacijo življenjskih pogojev za osebe z demenco v socialno-varstvenih ustanovah na slovensko-hrvaškem čezmejnem območju v Istri ter z različnimi aktivnostmi ozaveščalo laično in strokovno javnost o demenci. Pridobljene izkušnje iz tega projekta bodo pripomogle tudi drugim domovom starejših v Sloveniji in Hrvaški k izboljšanju kakovosti življenja oseb z demenco, za katere skrbijo, sprejemanju novih standardov in soočanju z demenco na sploh. 

 

Projekt Demenca aCROsSLO je sofinanciran iz čezmejnega programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

 • Skupni izzivi
  Po ocenah je na Hrvaškem 80.864 (1,89 % prebivalstva), v Sloveniji pa 32.000 (1,6 % prebivalstva) obolelih za demenco. To število bo še naraščalo, saj sta obe populaciji med najstarejšimi v Evropi.
 • Usklajenost postopkov
  Poenoten način za prepoznavanje znakov demence
 • Destigmatizacija
  Zmanjšanje stigmatizacije bolezni v javnosti
 • Povezovanje s skupnostjo
  Uvajanje skupnih čezmejnih dogodkov
 • Cilji projekta
  Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na slovensko-hrvaškem čezmejnem območju Istre, ki preživljajo obdobje bolezni v institucijah ali domačem okolju.
 • izboljšati nivo znanj in kompetenc
  oseb pri izvajanju socialno-varstvenih storitev in oblikovanju življenjskega okolja, ki v plivajo na kakovost življenja oseb z demenco
 • vzpostaviti trajne čezmejne strukture
  za dolgoročno sodelovanje na področju dviga kakovosti življenja oseb z demenco
 • zmanjšati stigmatizacijo
  in tveganje za socialno izključenost oseb z demenco.