Izola, 4. maj 2017 – Tudi 5. predavanje v okviru projekta DEMENCA ACROSSLO v Domu upokojencev Izola je bilo povezano z razumevanjem in prepoznavanjem vedenjskih in psihičnih sprememb pri osebah z demenco. Tokrat nas je obiskala psihiatrinja Marinka Rudolf, vodja gerontopsihiatričnega oddelka v Psihiatrični bolnišnici Idrija.


Nevropsihiatrični simptomi, kot je vedenjske in psihične spremembe pri demenci poimenovala Marinka Rudolf, se prej ali slej pojavijo pri vseh bolnikih. So čustveni in vedenjski odgovor na spremenjeno zaznavanje in razumevanje miselnih vsebin. Spremembe v vedenju, ki jih lahko najpogosteje opazimo, se kažejo kot vznemirjenost, jokavost, preklinjanje, kričanje, agresivnost, tavanje, kopičenje zalog, skrivanje predmetov, slačenje, trganje in uničevanje predmetov, ponavljanje vprašanj, spremljanje svojcev ali negovalcev, odklonilno, socialno neustrezno ali spolno neprimerno vedenje, motnje hranjenja in motnje spanja. Psihološki simptomi, ki se najpogosteje pojavljajo, pa so: anksioznost, depresija, apatija, blodnje, napačno prepoznavanje in halucinacije.


Kako poteka obravnava osebe z demenco s takšnimi simptomi pri psihiatru? Proces je večstopenjski. Najprej je potrebni oceniti resnost simptomov in ugotoviti, ali je situacija nevarna za bolnika in okolico. V nadaljevanju preverijo, ali obstaja možnost telesnih ali zunanjih vzrokov za takšne spremembe (npr. bolečina, infekcija, poškodba, motnja sluha in vida, dehidracija, zaprtje, nedavna zamenjava zdravil, mraz, hrup, nered, pomanjkanje aktivnosti, dolgočasje, neustrezna komunikacija svojcev ali negovalcev, selitve, pomanjkanje rutine v dnevnih aktivnostih…). Sledijo ukrepi, ki so usmerjeni v odstranitev vzroka, če je to možno, sicer pa uporaba preverjenih in učinkovitih terapij. Psihiatri predpišejo zdravila predvsem v primeru zmerno do močno izraženih simptomih, hospitalizacija oseb z demenco pa je potrebna v najbolj perečih primerih (npr. delirij, izrazit nemir in agresivno vedenje, nevarnost samomora, huda zmedenost…). Psihiatrinja Marinka Rudolf je poudarila, da vsakega bolnika obravnavajo individualno in tudi v sodelovanju s svojci, če je to možno in koristno.


Naslednji četrtek, 11. maja 2017 bo v Domu upokojencev Izola predavala prof. dr. Jana Mali, tema pa bo psihosocialna oskrba oseb z demenco.

Povzetek predavanja je na voljo na tej povezavi.