Izola, 11. maj 2017 – Na 6. predavanju v Domu upokojencev Izola, ki je potekalo pod okriljem projekta DEMENCA ACROSSLO, smo se razveselili obiska dr. Jane Mali, izredne profesorice na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Zbranim je razložila, kakšen je pomen psihosocialne obravnave ljudi z demenco, dotaknila pa se je tudi sodelovanja in povezovanja institucionalne oskrbe s skrbjo svojcev in prijateljev.


Kot pravi dr. Malijeva, je pomembno, da so sorodniki do ljudi z demenco prijazni. V odnosih so potrebne vrline: vztrajnost, potrpežljivost, prilagodljivost, strpnost in spoštljivost. Sodobni koncepti oskrbe in pomoči ljudem z demenco temeljijo na aktivnem vključevanju ljudi z demenco v odločanje o oskrbi. Spoštovanje posameznika, upoštevanje njegove identitete in integritete ter delovanje po načelih krepitve moči uporabnika vodijo v skupno iskanje rešitev in soustvarjanje želenih izidov. Potrebno je iskati načine, kako ljudi z demenco vključiti kot aktivne soustvarjalce pomoči. Pri tem je pomembno, da tudi strokovnjaki in družinski oskrbovalci opustijo trdoživo skrbniško vlogo, ki je pokroviteljska in nezaupljiva do ljudi z demenco. Prav oskrbovalci bodo v bodoče morali omogočiti avtonomno uporabniško držo, ki bo izhajala iz pravic ljudi, da si oblikujejo oskrbo po lastni meri in s podporo strokovnjakov.


Pri razvijanju različnih oblik pomoči sorodnikom ljudi z demenco je dobro upoštevati, da se sorodniki med seboj razlikujejo in glede na to so različne tudi njihove potrebe in zahteve, ki jih izražajo do organizirane pomoči strokovnjakov. Hospitalizacija ali institucionalizacija sorodnika z demenco predstavlja za družinske oskrbovalce začasno in delno razbremenitev. Po drugi strani občutijo stisko, ker vidijo, da starši pogrešajo svoj matični dom in se pri tem počutijo krive, da so predlagali odhod v dom in vztrajali v takšni rešitvi problema. Njihove občutke podkrepijo tudi dejstva, da je v domovih premalo zasebnosti, da so njihovi sorodniki še vedno osamljeni in da za njih skrbi premalo osebja. Prav zato je pomembno, da strokovnjaki sorodnikom ponudijo pravo pomoč in podporo. Dr. Jana Mali je poudarila, da bo načrtovanje pomoči za vse udeležene v procesu lažje ob upoštevanju tako sorodnikov kot tudi ljudi z demenco. Pomoč, ki bo bolj prilagojena njihovim potrebam, bo tudi bolj učinkovita.

Povzetek predavanja je dostopen na tej povezavi.