Izola, 21. marec 2018 – V Domu upokojencev Izola smo tokrat gostili predstavnike javnih institucij v občini in jim podrobneje predstavili Priporočila za optimizacijo in načrtovanje domov za ljudi z demenco. Zapisane ugotovitve se namreč lahko prenesejo v vsa okolja, ki jih uporabljajo ljudje z demenco, tako doma kot na javnih mestih.

Priporočila za optimizacijo in načrtovanje domov za ljudi z demenco so po besedah direktorja Vasje Medveščka eden od najpomembnejših dokumentov, ki so nastali v okviru čezmejnega projekta Demenca aCROsSLO, katerega vodilni partner je prav Dom upokojencev Izola. Smernice, ki so opredeljene v Priporočilih, bodo tako v Sloveniji kot na Hrvaškem v veliko pomoč pri oblikovanju novih nacionalnih standardov za ustvarjanje boljšega bivalnega okolja ljudi z demenco. Obsežno delo na pribl. 170 straneh je sad multidisciplinarne strokovne ekipe vseh partnerjev ter arhitektov in krajinskih arhitektov, v elektronski obliki pa si ga lahko ogledate na spletni strani www.demenca.eu.  

Na srečanju v Domu upokojencev Izola so Priporočila za optimizacijo in načrtovanje domov za ljudi z demenco predstavili zdravnica mag. Tatjana Cvetko ter arhitekta Kosta Jurkas in Goran Rupnik, ki je zbrane popeljal na ogled izvedene pilotne optimizacije večnamenskega prostora za druženje stanovalk in stanovalcev z demenco. Informativni dogodek so zaključili z okroglo mizo, na kateri so skupaj z udeleženci spregovorili o možnostih za uvedbo prilagoditev glede na potrebe ljudi z demenco v javnih institucijah v občini Izola. Ob tem so še posebej izpostavili ustreznost klančin ter ugotovili, da je pomembno uporabiti priporočljive teksture in vzorce, poskrbeti za zadostno širino vhodov in poti  ter prostore jasno označiti. Glede na dejstvo, da demenca postaja vsesplošni zdravstveni problem tega stoletja ter pričakovanja, da se bo število ljudi z demenco do leta 2030 podvojilo in do leta 2050 celo potrojilo, pa so zbrani izrazili tudi potrebo po izobraževanju zaposlenih za prilagojeno obravnavo strank.