Izola, 12. junij 2017 – V Domu upokojencev Izola smo zaključili niz dvanajstih predavanj, ki smo jih skoraj tri mesece izvajali z namenom posodobiti koncepte dela s stanovalci z demenco. Usposabljanje zaposlenih, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi z demenco, je le ena od številnih nalog čezmejnega projekta DEMENCA ACROSSLO, katerega vodilni partner je prav Dom upokojencev Izola. 

Na zadnji dve predavanji, ki smo ju združili v ponedeljek, 12. junija 2017, smo povabili dr. Jano Mali, profesorico na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani in Tomislava Huića, podpredsednika Hrvaškega združenja za alzheimerjevo bolezen v Zagrebu. Zaključno izobraževanje je bilo namenjeno zgolj vodstvenemu in strokovnemu kadru v domovih starejših, prisotnih pa je bilo kar 30 udeležencev, med njimi: direktorji, socialni delavci, delovni terapevti, fizioterapevti, diplomirane medicinske sestre in drugi strokovni delavci iz Rovinja, Novigrada, Umaga, Pirana, Izole in Kopra. Vsebina obeh predavanj je bila povezana z oskrbo stanovalcev z demenco. Dr. Malijeva je predstavila psihosocialne pristope, intervencije in metode dela z ljudmi z demenco in njihovimi svojci ter modele izdelave biografije za človeka z demenco. Udeleženci so se lahko spoznali med seboj in izmenjali izkušnje na delavnici metod vrednotenja ter spremljanja in evalvacije z vidika zdravstvenega in psihosocialnega delovanja človeka z demenco. Tomislav Huić pa je za zaključek predstavil načela managementa in upravljanja socialnih storitev v domovih starejših s stališča marketinga in blagovnih znamk.

Sodobne metode dela z ljudmi z demenco so usmerjene v psihosocialno obravnavo, kar pomeni, da so ob zdravljenju z zdravili potrebne tudi rehabilitacijske in terapevtske aktivnosti, ki stanovalcem z demenco omogočajo pravico do osebnega dostojanstva ter spoštovanja telesne in duševne celovitosti. Po besedah direktorja Doma upokojencev Izola Vasje Medveščka je tako z usposabljanjem zaposlenih storjen še en velik korak h konkretnemu uvajanju novosti in sprememb načina dela s stanovalci z demenco, kar je eden pomembnejših ciljev doma v zadnjem obdobju. 

 

Povzetek predavanja: Principi menadžmenta i  upravljanja brendom socijalnih usluga

Povzetek predavanja: Metode dela z ljudmi z demenco