V tednu možganov so tudi v Domu upokojencev Izola pripravili zanimiv dogodek pod okriljem projekta DEMENCA ACROSSLO. V goste so povabili Gabrijelo Valenčič, mag. zdravstvene nege, ki je skupaj s svojima sodelavkama in kopico pripomočkov za simulacijo udeležencem delavnice omogočila, da na lastni koži občutijo stiske, s katerimi se soočajo osebe z demenco ter posledično izboljšajo svojo občutljivost za njihovo trpljenje in omejitve.

Simulacija Virtual Dementia Tour ali Navidezna demenca se uporablja kot učni pripomoček z namenom senzibilizacije oz. povečanja občutljivosti laične in strokovne javnosti za delo z osebami z demenco. Postavitev simulacijskega okolja svojcem, prijateljem ter zdravstvenim in socialnim delavcem, ki so v stiku z osebami z demenco, ponudi možnost, da tudi sami dojamejo in občutijo posledice staranja. Osnovna naloga tega inovativnega izobraževalnega programa, ki ima korenine v ZDA, je izboljšati kakovost življenja starih ljudi, ki živijo v institucionalnem varstvu, skupnosti in domačem okolju.

Gabrijela Valenčič, ki je to tematiko podrobneje raziskala, ugotavlja, da udeleženci po izkušnji s simulacijo demence občutijo, da starostniki z demenco potrebujejo več časa, potrpežljivosti in empatičen odnos zdravstveno-negovalnega osebja. Sodelujoči na delavnici v Izoli so se strinjali, da bi takšno izkušnjo morali doživeti vsi, ki se v svojem življenju srečujejo z osebami z demenco in lahko vplivajo na kakovost njihovega življenja.

Zaradi velikega zanimanja bodo v Domu upokojencev Izola dogodek ponovili predvidoma v mesecu maju.